Tyskervennlig? Det er det vanskelig å tro på.

Tyskervennlig? Det er det vanskelig å tro på.


Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: Ketil Blom Haugstulen / Ellen EriksenA-magasinet hadde 4. november en fin artikkel om forholdene i Sør-Varanger i Finnmark de dramatiske årene 1941-1944, da området var en krigsskueplass. Dette er dessverre en altfor lite kjent del av Norges krigshistorie.Det blir i artikkelen hevdet at befolkningen i Sør-Varanger ble ansett som tyskervennlig. Dette er en påstand det er vanskelig å tro på.I perioder var det retailer tyske tropper stasjonert på et lite område. De bygde anlegg, de skulle ha service av forskjellig slag. At befolkningen fant arbeid hos tyskerne, når intet annet var å få, var en måte å overleve på.Tyske tropper beslagla skoler til kaserner, de «innkvarterte» seg i personal hjem, ødela forsyningslinjer, gjorde reiser nesten umulig, forurenset drikkevannskilder og så videre. I tillegg ble området bombet av de allierte, som ville ødelegge tyske anlegg.Mange mistet med det hjemmet sitt.Så, tyskervennlig?Det er et faktum at finnmarkingene gikk på med stor energi for å gjenoppbygge det som ble ødelagt underneath krigen.50.000 personer ble tvangsevakuert høsten 1944 til foreløpige og ofte dårlige kår. Mange steder i hjemfylket var så godt som utradert.Fra min egen familie vet jeg at det som skjedde, det de var fratatt, var så overveldende og så grusomt at de ikke klarte å snakke om det. Så at man var stille om det man hadde gjennomlevd, betyr ikke at man hadde noe vennligsinnet forhold til tyskerne.Kvinnene i artikkelen beklager at de ikke fikk spurt mødrene om mange av krigens hendelser.Kanskje de likevel ikke hadde fått svar, at det ble for tungt?Evelyn Haabeth Rygg, Snarøya

Leave a Comment