Misvisende om ME

Misvisende om ME


Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: Ketil Blom Haugstulen / Ellen EriksenProfessorene Silje Endresen Reme, Signe Flottorp og Vegard Bruun Bratholm Wyller skrev en utmerket kronikk i Aftenposten 25. oktober om fakta og myter om ME. Som spesialist i infeksjonssykdommer over flere tiår og som eks-pasient med senfølger etter covid-19 var dette en etterlengtet artikkel. Den ble også svært godt mottatt blant britiske kolleger som jobber med forskning på ME, og blant dem som behandler pasienter med ME. Jeg ble derfor litt bekymret da jeg leste den misvisende kommentaren fra David Tuller 14. november. Han er en mann som er crowdfundedcrowdfundedCrowdfunding er når et prosjekt finansieres gjennom flere mindre bidrag fra mange givere (Kilde: Ordnett.no) for å kritisere psykologiske behandlinger ved ME.Kognitiv behandling og gradert tilnærming til fysisk aktivitet (vanligvis gange) i en rehabiliteringsprosess hos pasienter med ME er evaluert gjennom flere randomiserte kontrollerte studier de siste 25 år. Tuller avviser dette med en svært svak begrunnelse: fordi de måler utmattelse (fatigue) basert på pasientenes beskrivelse av hvordan de føler seg. Males det er riktig å måle utmattelse på denne måten. Det er fordi hovedsymptomet i ME-diagnosen nettopp er basert på pasientenes beskrivelse av utmattelse.Jeg har vært involvert i evidensbasert medisin og har evaluert forskning i over 25 år. Jeg kan trygt si at disse synspunktene ikke har dekning i vitenskap eller deles av forskere som jobber på feltet. Innvendingene er dessverre også uetiske. De fører til forvirring og bidrar til å forhindre at pasienter søker behandlinger som kan hjelpe.Tullers systematiske slagside er ganske vanlig i aktivistgrupper. Disse gruppene relaterer seg til «tro» rundt et utdatert konsept av biomedisinsk dualisme: sykdom er enten i hodet eller i kroppen. Dette er i dagens medisin erstattet av et mer integrert syn på hvordan hjernen og kroppen fungerer sammen.Vi vet at ME er relatert til prosesser i hjernen, og det påvirker flere systemer i kroppen, både biologiske, males også kognitive, inkludert forventninger og forståelse av symptomene. Det siste er kjernen i behandlinger, slik som kognitiv terapi og gradert trening, og hjelper people til å bli friske.Paul Garner, professor emeritus i evidensbasert medisin og world helse, Liverpool College of Tropical Drugs. Tidligere co-ordinating editor i Cochrane Infectious Illness Group

Leave a Comment