Ledelsen ved OUS driver skittent spill i ABC-saken

Ledelsen ved OUS driver skittent spill i ABC-saken


Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: Ketil Blom Haugstulen / Ellen EriksenDette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.ABC-enheten stenges igjen på grunn av jordmormangel. Tiden er kommet for ekstern granskning.Fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) mangler over 56 jordmorsårsverkarrow-outward-link og får ikke søkere til utlyste stillinger. I stedet for å ta ansvar for denne katastrofale situasjonen setter ledelsen ved OUS ulike grupper fødende opp mot hverandre og skylder på kommunene.Ullevål sykehus har tre fødeavdelinger. Føde A og B er «vanlige» fødeavdelinger, mens ABC-enheten er tilrettelagt for fødsel uten medisinske inngrep. Føde A og B opplever retailer rekrutteringsproblemer. Nå stenges ABC-enheten i helgene slik at ABC-jordmødrene kan flyttes over på disse avdelingene.For å rettferdiggjøre dette fremstiller ledelsenarrow-outward-link det som om valget står mellom å beholde ABC eller å gi de «95 prosent av fødende som ikke føder der» en god «forløsning». Det er lurt, for da blir alle som kritiserer helgestengingen, nødt til å forklare hvorfor de ikke ønsker å gi «alle andre» et trygt fødetilbud.Skulle noen påpeke at OUS har hatt rekrutteringsproblemer i lang tid, har ledelsen et svar på lur: «Veldig mange jordmødre jobber nå i kommuner, og da med andre ting enn forløsning. Dette er et nullsumspill, dessverre. Det finnes naked et gitt antall med denne kompetansen. Oppbemanning et sted betyr nedbemanning et annet.»Stemmer det virkelig at OUS er den uskyldige parten i et arbeidsmarked der kommunen «støvsuger» markedet for jordmødre? Dagsavisenarrow-outward-link har snakket med jordmødre som har valgt å forlate Ullevål. Årsakene de oppgir, er stort arbeidspress, lav bemanning og at varslene ikke fører til endring: «Problemet er at vi ikke blir hørt. Vi blir faen ikke hørt.»Det er helt nødvendig å finne ut hva som er årsaken til de huge problemene på OUS. Det koker ned til følgende spørsmål:Hvorfor slutter jordmødre?Hvorfor er det ingen søkere til utlyste jordmorstillinger?Hvem har ansvar for at situasjonen er blitt så kritisk?Hvordan kan fødeavdelingene løse problemene på en langsiktig og bærekraftig måte?Ledelsen ved OUS virker ikke interessert i å finne ut hva problemene bunner i, og avviser at interne forhold kan være avgjørende. Derfor er det på høy tid at eksterne undersøker tingenes tilstand på Norges største fødeavdeling.Cecilia Ingulstad, nestleder, BarselopprøretAïda Leistad Thomassen, leder, Barselopprøret

Leave a Comment